Collega’s van Worksphere verzorgen college 'Intelligent Buildings' op de TU/e

21-09-2018 14:53


Deze week hebben collega’s Barry Tuip en Coen Hoogervorst een college verzorgd op de TU/e over data-analyse en conditie-gestuurd onderhoud. Het betrof een gevarieerde groep studenten, afkomstig uit de opleidingen Building Physics and Services, Wiskunde en Informatica en Werktuigbouwkunde die onder leiding van prof. ir.W.Zeiler binnen een speciaal masterprogramma in aanraking komen met diverse koplopers rondom dit thema uit het bedrijfsleven.

Waarom dit college?

De bouwsector verandert radicaal. Twee belangrijke ontwikkelingen hebben deze revolutie gestimuleerd:

  1. het groeiende bewustzijn van de samenleving van de noodzaak om energie te besparen,
  2. mogelijkheden om ICT, Internet of Things en Big Data te gebruiken in gebouwen, zoals Strukton Worksphere dit doet met Strukton PULSE.

Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor gebruikers van gebouwen en de samenleving als geheel. We worden ermee in staat gesteld om gebouwen te ontwerpen en te onderhouden die op hun beurt de menselijke prestaties en het welzijn optimaliseren en bewaken, maar ook te voorzien in de persoonlijke behoeften van mensen maar met minimale milieu-impact. 

Wat hebben studenten geleerd?

Het college beoogt de studenten de nodige achtergrond te bieden voor het ontwerpen en beoordelen van concepten van efficiënte en effectieve installatietechnische oplossingen. Slimme data gedreven oplossingen die minder fossiele energie gebruiken en die zorgen voor een gezonde en comfortabele binnen omgeving. Dit past perfect in de visie van Strukton Worksphere, daarom delen wij graag onze kennis.

Barry en Coen kijken terug op een geslaagde dag. Voor Strukton Worksphere is het een mooie kans om een nieuwe generatie te inspireren voor ons vakgebied, maar ook om te laten zien hoe ons bedrijf zich ontwikkelt en wat onze mensen doen om het verschil te maken in het realiseren van duurzame en slimme gebouwen. Ook dat komt #voorelkaar

 

Barry Tuip is manager van de afdeling Strukton PULSE. Coen Hogervoorst is op deze afdeling in dienst als Product Owner. Voor vragen over het college mail naar Barry of Coen.

 

#voorelkaar #intelligentegebouwen # StruktonPULSE #voorspelbaaronderhoud